PRIVACY

PRIVACY POLICY

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Theater TRAC verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en geïnteresseerden in haar voorstellingen en evenementen.
De gegevens verzamelt via inschrijvingsformulier op de TRAC-site of offline kanalen zullen enkel en alleen gebruikt worden voor mailings verzonden door Theater TRAC. De namen en emailadressen van klanten die online tickets kochten voor een van de voorstellingen of evementen van Theater TRAC zullen eveneens opgenomen en verwerkt worden in het gegevensbestand van Theater TRAC, J. De Keukelaerestraat 8 in 9041 Oostakker. Theater TRAC s is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de TRAC-website en/of off-line kanalen. TRAC is niet verantwoordelijk voor de gegevensverzameling van derden (bv. tussenpersoon bij online-verkoop).

Gebruik van uw gegevens
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Theater TRAC.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en werking van Theater TRAC en partners.
Theater TRAC is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de website of e-mails van Theater TRAC links bevatten naar websites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Theater TRAC, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens
Theater TRAC zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.
U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account.
U heeft daarnaast ook via info@theatertrac.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Algemeen
De verwerking van de persoonsgegevens door Theater TRAC is onderworpen aan het Belgisch recht. Een aankoop via onze website houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.